TYÖPAIKKOJEN RAUHANTOIMIKUNTA: Eurooppalainen ay-liike kritisoi EU:n ja Israelin yhteistyötä

TYÖPAIKKOJEN RAUHANTOIMIKUNTA: Eurooppalainen ay-liike kritisoi EU:n ja Israelin yhteistyötä

”EU tosiasiallisesti osallistuu Israelin tekemiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin ja antaa niille suoraa tukea useilla tavoilla. Niihin kuuluvat kaupankäynti Israelin laittomien siirtokuntien kanssa ja tutkimusrahoitus israelilaisille sotateollisuusyrityksille, kuten Elbit Systems ja Aerospace Industries”, sanotaan eurooppalaisten Palestiina-järjestöjen ja ammattiyhdistysjärjestöjen yhteisessä tiedotteessa.

Jo marraskuussa 2014 yli 300 ammattiliittoa ja kansalaisjärjestöä eri puolilta Eurooppaa kehotti EU:ta lopettamaan tukensa Israelin rikoksille muun muassa jäädyttämällä EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen. Sopimus antaa Israelille etuoikeusaseman Euroopan markkinoilla, tekee mahdolliseksi Israelin ministeriöille ja aseteollisuusyrityksille saada EU-rahoitusta ja turvaa Israelille poliittisen tuen, joka mahdollistaa sen rikosten jatkumisen rankaisematta.

Järjestöjen tiedotteessa sanotaan, että ”assosiaatiosopimuksen 2. artiklan mukaan osapuolten välisten suhteiden tulee perustua ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioittamiselle”. Järjestöjen kanta on, että sopimuksen pitäminen voimassa siitä huolimatta, että Israel rikkoo selvästi tätä artiklaa, antaa Israelille viestin siitä, että sen räikeät kansainvälisen oikeuden loukkaukset siedetään, eikä niistä ole mitään merkittäviä seurauksia sen suhteissa Euroopan unioniin. Tämä puolestaan luo rankaisemattomuuden ilmapiirin.

Aloitteen takana olevat Euroopan Palestiina-järjestöjen yhteistyöverkosto (European Coordination of Committees and Association for Palestine, ECCP), Trade Unions Friends of Palestine (TUFP) Irlannista ja ammattiliittokumppanit ehdottavat, että syksyllä 2016 Brysselissä järjestetään EU-komission edessä mielenosoitus ja että samassa yhteydessä järjestetään joukko työpajoja ja kokouksia solidaarisuustoiminnan edelleen kehittämiseksi ja koordinoimiseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa suhteita ja solidaarisuutta eurooppalaisten ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja palestiinalaisjärjestöjen välillä.