Ilmastonmuutos ja Yhdysvaltojen armeijan saasteet

Sodankäynti ja siihen varautuminen eli aseiden kehitys ja valmistus vaikuttavat omalta osaltaan negatiivisesti luontoon ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijan taloudelliset menot ja tuotetun saasteen määrä ovat suurempia kuin muiden valtioiden yhteensä. Lisäksi USA:n biologista sodankäyntiä ja sen synnyttämiä saasteita on luonnehdittu sopimukseksi saatanan kanssa.

Yhdysvaltojen armeijan tuottama saaste on maailman pahinta. Se hyökkää armotta ilmastoa vastaan ja nopeuttaa globaalin katastrofin etenemistä uhaten ihmishenkiä kaikkialla. Yhdysvaltojen armeija tuhlaa kallisarvoisia luonnonvaroja tulevilta sukupolvilta. Saastuttamisesta ovat vastuussa Yhdysvaltojen hallitus, puolustusministeriö, kongressi, Nato sekä politiikan ja yritysmaailman johtajat, sotilasteollisuuden toimijat, alihankkijat, insinöörit ja tieteilijät. Kaikki edellä mainitut puoltavat kansallisen turvallisuuden väkivaltakeinoja vallan ja taloudellisten voittojen saavuttamiseksi.

Vuoden 1997 Kioton ilmastosopimuksesta viimeaikaisempiin sopimuksiin asti Yhdysvallat on saanut ajettua ilmastonmuutosneuvotteluissa läpi armeijan toimintaan liittyviä helpotuksia. Yhdysvaltain armeija käyttää edelleen radioaktiivista saastetta levittäviä aseita ja aiheuttaa massiivisia tukahduttavien kasvihuonekaasujen päästöjä sekä myrkyttää suuria maa-alueita. Saasteet leviävät päivittäin lukemattomien miljoonien kilometrien säteellä ympäri maailman. Yhdysvalloilla on tuhat sotilastukikohtaa yli sadassa maassa ja 6000 armeijan toimipistettä omien rajojensa sisäpuolella. Sotilaspisteet levittäytyvät yhä laajemmin maailmalle Yhdysvaltojen armeijan toimien vanavedessä. Viimeisimpänä kohteena Yhdysvaltain armeijan saasteet ovat iskeneet Afrikkaan sotilasliitto Africomin välityksellä.

KEMIALLISTA MYRKKYJÄTETTÄ TUHAT KILOA MINUUTISSA

Valitettavasti suurin osa amerikkalaisista ilmastonmuutosaktivisteista ei huomioi armeijan saastutuksen valtavaa vaikutusta, eikä valtavirtamedia uutisoi synkistä tosiasioista. Yhdysvaltojen armeijan taloudelliset menot ja tuotetun saasteen määrä ovat suurempia kuin muiden valtioiden yhteensä. Vuosittain tuotettujen kemiallisten jätteiden määrä on suurempi kuin viidellä suurimmalla kemian suuryhtiöllä. 1980-luvulta lähtien kemiallista myrkkyjätettä on syntynyt tuhat kiloa minuutissa.

Termi superfund viittaa yhdysvaltalaiseen lakiin, joka velvoittaa pahasti saastuneiden alueiden siivoamisen rahastojen avulla. Maassa on 1300 superfundia, joista ainakin 900 kuuluu armeijalle. Yhdysvallat sallii armeijan saasteiden ympäristölle muodostaman uhkan, vaikka asiasta ovat varoittaneet sitä tutkineet tahot, kuten Elintarvike- ja lääkevirasto FDA, Luonnonvarojen puolustusneuvosto NRDC, keskustiedustelupalvelu CIA sekä puolustusministeriö. Välinpitämättömyys on synnyttänyt vaarallista armeijan jätettä – käytettyinä hylättyjä aseita, ajoneuvoja, laivoja ja räjähteitä. Jätteistä löytyy myös runsaasti bentseenin, vinyylikloridin, perkloraatin sekä sinappikaasun kaltaisia kemikaaleja.

Aihe on laajuudeltaan suunnaton ja yksityiskohdat vielä epäselviä. Tässä kuusi esimerkkiä Yhdysvaltojen armeijan saastuttamisesta:

1. Yhdysvallat suoritti useita vuosia jatkuvia sotaharjoituksia Puerto Ricossa, Viequesin pienellä saarella. Toiminnasta syntyneillä myrkyllisillä kemikaaleilla oli ympäristölle, paikalliselle väestölle ja eläinkunnalle kammottavat vaikutukset: arsenikki- ja lyijymyrkytyksiä, syöpää, ennenaikaisia kuolemia sekä synnynnäisiä epämuodostumia ja poikkeamia. Vahinkojen määrä ilmeni vasta tapauksista syntyneiden oikeuskäsittelyiden aikana.

2. Vietnamin sodan aikaan ympäristöön kumottiin noin 76 miljoonaa litraa pääasiassa Dow Chemicalin valmistamaa Agent Orange -kasvimyrkkyä. Ainetta käytettiin, vaikka valmistajat tiesivät sen olevan äärimmäisen myrkyllistä, ja kasvustoa näivettävien myrkkyjen käyttö oli kielletty vuoden 1925 Geneven sopimuksissa. Vietnamissa ilmeni 400 000 Agent Orangeen liittyvää kuolemantapausta vuoteen 1975 mennessä, ja kaksi miljoonaa amerikkalaista sairastui myrkyn vaikutuksista syöpään sekä muihin tauteihin.

Vietnamilaisten ja tuhansien amerikkalaisten sotilaiden ja siviilien kärsimys jatkuu edelleen. Vuonna 2010 vietnamilaiset pyysivät Yhdysvalloilta 300 miljoonaa dollaria saastuneen maan ja kalavesistöjen siivoamiseen, mutta he saivat vain 9 miljoonaa. Yhdysvaltojen korkein oikeus antoi maalle ”vapautuksen” siivoustoimista. Vuonna 2011 USAID (Yhdysvaltojen kansainvälisen kehityksen virasto) ja eräs Yhdysvallat–Vietnam-ystävyyskylä antoivat siivoustoimiin hieman lisätukea. Hiljattain järjestetyssä Agent Orange -konferenssissa näytetty elokuva esitteli yleisölle muutaman esimerkin noin 500 000:sta geneettisesti epämuodostuneesta vietnamilaisesta lapsesta, jotka syntyivät viisi vuosikymmentä sodan jälkeen. Lisäksi dioksiini vaikutti vahingollisesti miljooniin ihmisiin.

3. 1950-luvun alkupuolella Yhdysvallat räjäytti suunnattoman vetypommin Marshallinsaarilla Tyynellä valtamerellä. Siitä lähtien lukuisat ydinkokeet ja laskeumat ovat aiheuttaneet saarten asukkaille kuolemaa ja kärsimystä sekä tuhonneet maata ja merta. Marshallinsaaret ovat haastaneet USA:n puolustusministeriön tapahtumista oikeuteen. Ministeriö suunnittelee käyttävänsä biljoona dollaria seuraavan 30 vuoden aikana uuden ydinasesukupolven kehittämiseen.

4. Vuosina, jolloin Yhdysvaltojen merijalkaväen tukikohta Camp Lejeune sijaitsi Pohjois-Carolinan osavaltiossa, alueen saastunut vesi aiheutti lukuisia kuolemia ja sairauksia, muun muassa maksa- ja munuaissyöpää. Toimittaja Dan Rather kuvaili tapausta ”maan historian pahimmaksi veden saastuttamiseksi”.

5. Irakin sodan aikainen, ja sen jälkeinen, saastuttaminen on ilmeistä ja näkyvää. Yhdysvallat on tähän mennessä upottanut alueelle kaksi biljoonaa dollaria ja jättänyt jälkeensä kaoottisen maan. Kärsimystä ja poliittista hämmennystä on luvassa vielä vuosia: Irakin infrastruktuuri on romutettu, merkittävät osat maa-alueesta on pilattu, köyhdytettyä uraania ja muita myrkkyjä on levitetty ympäri maata, ja lukemattomia tonneja sementtiä on haaskattu ensin Irakin tuhoamiseen ja sitten sen ”jälleenrakentamiseen”. Yhdysvallat jätti jälkeensä myös miljoonittain haavoittuneita, kodittomia, köyhtyneitä tai kuolleita irakilaisia, sekä tuhansittain haavoittuneita, traumatisoituneita tai kuolleita amerikkalaisia. Sama koskee Afganistania ja muita lähialueita.

6. Yhdysvaltojen armeijan raakaöljyn kulutus on laajentanut maan kansallisia ”ilmaston poikkeussääntöjä” hallitsemattomasti, ja seurauksia ovat vaimentaneet sekä puolustusministeriö että Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA. Yhdysvallat käyttää maailman raakaöljyvaroista neljäsosan, ja häkellyttävän suuret määrät ohjautuvat aseiden ja tuhannen ”öljyturvallisen” sotilastukikohdan kulutukseen. Armeijan toiminta ahnehtii vuosittain noin 17 miljardia litraa öljyä, ja hiilidioksidipäästöt hipovat tähtitieteellisiä lukemia.

YLIOPISTOT 
TUTKIVAT BIOASEITA PUOLUSTUSMINISTERIÖN PUOLESTA

Yhdysvaltojen biologista sodankäyntiä ja sen synnyttämiä saasteita on luonnehdittu sopimukseksi saatanan kanssa. Biologisia aseita on käytetty Rooman imperiumin ajoista asti. Sotilaallinen tutkimustyö virusten sekä eläimissä ja ihmisissä esiintyvien bakteerien parissa lopetettiin tilapäisesti Fort Dietrichissa Marylandin osavaltiossa vuonna 1942, ja vuonna 1972 Yhdysvallat ratifioi Yhdistyneiden kansakuntien Biologisten aseiden kieltosopimuksen, joka kielsi bioaseiden kehityksen ja valmistamisen.

Tästä huolimatta yliopistot sekä yksityiset laboratoriot ja tutkimuskeskukset ovat jatkaneet hengenvaarallisten virusten ja bakteerien sotilaallista kehittämistä. Vuosien 2002 ja 2009 välillä Yhdysvalloissa oli bioasetutkimuksen käytössä 400 armeijan tutkimuskeskusta, 1500 tutkijaa ja 60 miljoonaa dollaria puolustusministeriön budjetoimaa rahaa. Puolustusministeriö on bioaseissa itse asiassa yliopistojen tutkimustyön varassa, mikä aiheuttaa suuria puutteita sekä turvallisuudessa että toiminnan läpinäkyvyydessä. Patogeenejä katoaa ja työympäristö on haavoittuvainen: ruton, pernaruton ja jänisruton kaltaisten aseina ja puolustuskeinoina käytettävien bio-agenttien määrä on noussut 1500 prosenttia. Vastuullisuuteen, varmistamiseen ja yleiseen protokollaan ei ole panostettu lainkaan. Esimerkiksi Bostonin yliopisto laatii jo suunnitelmia bioaseiden rakentamisesta köyhillä ja tiheään asutetuilla alueilla, kunhan tuomioistuimet ja julkisen terveyden johtavat tahot antavat asiasta päätöksen.

Köyhdytetty uraani on esimerkki ”osumasta kuolleesta” saasteesta. USA pudotti Irakiin 1100 tonnia köyhdytettyä uraania. 40 prosenttia Irakin 540 000 sotaveteraanista saastui aineen vaikutuksista. Yhdysvaltojen hallitus ei ole juurikaan tutkinut köyhdytetyn uraanin vaikutuksia ja on ollut aiheesta vaitonainen. Tähän asti Pentagon on pitänyt ainetta verrattain vaarattomana, vaikka haittavaikutukset, kuten synnynnäiset epämuodostumat, rintasyöpä, leukemia ja keuhkojen sekä solutason vahingot ovat kiistatta vaarallisia. Pentagonilla on hallussaan 450 000 tonnia köyhdytettyä uraania, eikä se ole kaihtanut aineen käyttöä Irakissa, Afganistanissa tai Balkanin niemimaalla. Köyhdytetty uraani läpäisee lyijyn ja teräksen – samoin maaperän, pohjaveden ja ihmiset. Sen käyttö tulisi lopettaa kuten maamiinojenkin käyttö, vaikka maamiinat kiellettiinkin surullisen myöhään.

Joukkotuhoaseet, kuten rypälepommit, ovat saaneet nimen ”jatkuva hiljainen terrorismi”. Ne tulevat runnomaan maapalloa vielä satoja vuosia. Räjähtämättömiä rypälepommeja väijyy maassa vielä miljoonittain. Tällä hetkellä sellainen räjähtää kerran 20 minuutissa. 80 prosenttia rypälepommien kanssa tekemisiin joutuneista ihmisistä on menettänyt raajojaan tai henkensä. Indokiinan sodan aikana maahan pudotettiin 6,5 miljoonaa rypälepommia. Monet niistä ovat edelleen hautaantuneina Kambodžassa, Bosniassa, Afganistanissa ja Mosambikissa, eritoten maanviljelysalueilla, missä ne kaventavat ja uhkaavat maiden ravintoperäistä omavaraisuutta. Vuonna 1997 astui voimaan YK:n sopimus jalkaväkeen kohdistuvan aseistuksen kiellosta, ja vuonna 2011 vahvistui YK:n rypäleaseita rajoittava sopimus. Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Pakistan, Intia, Pohjois- ja Etelä-Korea, Israel ja Iran ovat jättäneet nämä sopimukset allekirjoittamatta.

TAIVAAN JA MAAN SAASTEIDEN MÄÄRÄ KASVAA

Armeijan saastuttaminen uhkaa jopa taivasta. Ilmakehän sodankäynti voi aiheuttaa maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia, tsunameja ja ekoterrorismia. Ohjuksiin perustuvat puolustusjärjestelmät ja aurinkoenergiasatelliitit ovat osa Yhdysvaltojen strategista puolustusaloitetta (Strategic Defense Initiative – SDI), joka tunnetaan paremmin nimellä Star Wars. Star Warsiin kuuluu erilaisia ballistisia puolustusmenetelmiä, laserteknologiaa, tutkajärjestelmiä, kyberavaruuden hallintasuunnitelmia ja monia muita avaruusprojekteja. Maapalloa kiertää tällä hetkellä 549 Yhdysvaltojen sotilas- ja siviilisatelliittia.

Sekä maan että taivaan saastuttaminen on tasaisessa nousussa. Siviilipuolen avaruusohjelmia kehitetään jatkuvasti, ja myös armeija hyödyntää geofyysistä tutkimustyötä sekä ilmakehän muokkauskokeiluja omissa ohjelmissaan. Alaskassa sijaitseva HAARP-projekti (High-frequency Active Auroral Research Program) on löytänyt keinon lämmittää ionosfääri maata kuumemmaksi ja tuhota valikoituja kohteita maan pinnalta. HAARP voi horjuttaa maapallon elämänkierron tasapainoa; elektromagneettisen säteilyn lisääntyminen voi aiheuttaa syöpää ja muuttaa elimistön ja aivojen kemiallista tasapainoa.

Tämä osittain vajaa tiivistelmä Yhdysvaltojen armeijan saasteista pyrkii paljastamaan ja haastamaan myrkyllisen sotilasimperiumimme. Kansalaistoiminta on välttämätöntä! Rosemary Bertellin sanoin: ”…sodankäynti heijastelee arvojärjestelmää, joka näkee rikkauksien hankkimisen ja niiden suojelun elämän varjelemista tärkeämpänä … ’Omai- suutemme suojelemiseksi’ käydyissä sodissa ei yksinkertaisesti ole järkeä, jos vahingoitamme niillä maapallon uudelleen synnyttävää voimaa.”

Caroline Bridgman-Rees
Kirjoittaja edustaa Yhdysvaltojen rauhanneuvostoa.


Suomentanut: Tero Virtanen
Kuva: Katriina Kivinen

Artikkelissa on käytetty lukuisien ilmastonmuutoksen asiantuntijoiden antamia tietoja. Heitä ovat esimerkiksi Planet Earth, The Latest Weapon of War -kirjan kirjoittanut Rosalie Bertell, Sara Flounders International Action Centeristä sekä Bostonin yliopistossa ja Traprock Center for Justice and Peacessa toiminut eläkkeelle jäänyt julkisen terveyden professori H. Patricia Hynes.