Protesti

Protesti

– Vastarinnan historiaa

Tervetuloa protestoimaan!

Tältä sivulta löydät osan Protesti – Vastarinnan historiaa -kirjasta. Tämä sivusto on laadittu erityisesti kirjan pedagogista käyttöä varten. Voit tilata kirjan postimaksun hinnalla osoitteesta pulut@rauhanpuolustajat.fi. Tältä sivustolta löydät 10 kirjan 21 luvusta. Mukana on kirjan sisältämät harjoitukset ja joitain lisämateriaaleja ja menetelmiä opettajille ja muille kasvattajille. 

Jokainen Protestiin liittyvä oppitunti on hyvä aloittaa kartoittamalla ryhmän omia ajatuksia aktivismista. Joissakin oppilaissa ja varmaan opettajissakin sana “aktivismi” voi herättää ikäviäkin mielleyhtymiä. Siksi on  hyvä alussa avata sitä, että aktivismia voi käsitellä myös hyvin arkisessa merkityksessä omiin asioihin vaikuttamisena. 

Aloita tästä:

Ryhmän tunnelmien selvittämiseksi tee alkukartoitus, jonka menetelmäksi sopii “Mielipidejana” tai “Peukutus”.  Valitse väittämiä seuraavasta listasta tai keksi itse ryhmällesi sopivia:

 1. Olen vastustanut joskus vanhempaani/vanhempiani
 2. Aion tulevaisuudessa äänestää vaaleissa
 3. Minulla on paljon mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista
 4. Olen yhteiskunnallisesti aktiivinen
 5. Tiedän paljon tapoja vaikuttaa
 6. Voisin osallistua vaikuttamiskampanjaan sosiaalisessa mediassa
 7. Voisin osallistua vaikuttamiskampanjaan koulussa
 8. Voisin osallistua vaikuttamiskampanjaan “kaduilla” 

Jatka tästä:

Printtaa pienryhmille “Aktivistin sanakirja”. Harjoitusehdotuksia:

 1. Käykää sanakirjaa läpi ryhmissä tai pareittain keskustellen
 2. Valitkaa kolme tutuinta sanaa ja kolme vierainta sanaa. Miettikää syitä tuttuudelle tai vieraudelle. 
 3. Valitkaa kolme mielestänne tärkeintä sanaa. Esitelkää valintanne luokalle.

Protestien kimppuun:

Printtaa pienryhmille tai pareille protesteja. Voitte valita useita protesteja ja erityyppisiä harjoituksia tai keskittyä kaikki samaan protestiin. 

Ohjeet mielipidejanaan ja peukutukseen:

Mielipidejana

Tarvitsette tilan, johon koko ryhmä mahtuu kerralla seisomaan. Kiinnitä vastakkaisiin seiniin laput “täysin samaa mieltä” ja “täysin eri mieltä”. Esitä väite ja kehota ryhmää valitsemaan sopiva paikka janalla. Jos ryhmä on iso voi käydä pienet pulinat toisiaan lähellä seisovien kesken ja vaihtaa ajatuksia siitä, miksi seisoo juuri siinä kohdassa. Jokaisesta mielipiteestä voi myös käydä yhteistä keskustelua eli kysyä vapaaehtoisia kertomaan ääneen sijaintinsa perustelut. 

Huom! Tällaisessa harjoituksessa riittää myös sanaton mielipiteensä ilmaisu. Ei ole tarkoituksenmukaista komentaa kaikkia perustelemaan kantansa ääneen vaan keskittyä niihin, jotka haluavat vapaaehtoisesti kannastaan kertoa. 

Huom! Kaikkien väitteiden jälkeen ei kannata käydä keskusteluja, jottei harjoitus veny liian pitkäksi. 

Peukutus

Ryhmä ottaa kantaa väitteisiin peukalollaan. Pystyssä oleva peukalo tarkoittaa “täysin samaa mieltä” ja alaspäin osoittava peukalo “täysin eri mieltä”. Peukalo voi näyttää myös mitä tahansa siltä väliltä. Peukutusten väleissä voidaan käydä keskustelua.