miksei_tapeta_niita_kaikkia_poliittisen_joukkomurhan_logiikka_ja_ehkaisy_1310449825