Kysely: Nuoret, naiset ja hallituspuolueiden kannattajat kriittisimpiä HX-hävittäjähanketta kohtaan

Kysely: Nuoret, naiset ja hallituspuolueiden kannattajat kriittisimpiä HX-hävittäjähanketta kohtaan

Vastustusta perustellaan erityisesti taloustilanteella 

HX-hävittäjähanke jakaa suomalaisten mielipiteitä. Suomalaisista 39 prosenttia pitää hanketta liian suurena tai haluaisi luopua hankkeesta kokonaan. Hieman suurempi joukko (42 prosenttia) kannattaa hankkeen toteuttamista vähintään suunnitellussa laajuudessa. Erotus mahtuu kyselytutkimuksen virhemarginaaliin. Tiedot käyvät ilmi rauhanjärjestöjen teettämästä kyselystä.

Tärkeimpänä syynä hankkeen pienentämiseksi tai siitä luopumiseksi pidettiin koronapandemian aiheuttamaa vaikeaa taloustilannetta (54 prosenttia). Vastaajista 18 prosenttia ilmoitti syyksi sen, että asevarustelu lisää turvattomuutta. Ilmastosyistä hanketta pienentäisi 11 prosenttia vastaajista.

Keskustaa lukuun ottamatta suurimpien hallituspuolueiden kannattajien enemmistö pienentäisi hanketta tai luopuisi siitä kokonaan. Vasemmistoliiton kannattajien joukossa hankkeeseen suhtauduttiin kaikkein kriittisimmin. Kyselyn tuloksista ilmenee myös, että hankkeeseen suhtautuvat kriittisesti erityisesti nuoret ja naiset. Naisista 26 prosenttia oli sitä mieltä, että hankinta tulee toteuttaa vähintään suunnitellusti, kun taas miehistä vastaava osuus oli 58 prosenttia. Nuoret perustelivat muita useammin hankkeen pienentämistä ilmastosyillä.

Kyselyn tuloksen perusteella kritiikki uusien hävittäjien hankkimista kohtaan on suomalaisten keskuudessa laajempaa kuin aiheesta käydystä julkisesta keskustelusta voisi päätellä.

Aiemmin kyselytutkimuksissa on kysytty lähinnä HX-hankkeen lykkäämisestä. Viime vuonna Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselyyn vastanneista yli puolet kannatti hävittäjähankinnan siirtoa useamman vuoden päähän aiemmin suunnitellusta. Tuolloin kaikkien puolueiden kannattajista ainakin kolme viidestä pystyi vähintään hyväksymään hävittäjähankintojen siirron myöhäisempään ajankohtaan.

Tutkimuksen toteutus: Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 025 suomalaista 21.5.–26.5.2021. Kyselyn teettivät rauhanjärjestöt Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat ja Suomen Sadankomitea. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutustu kyselyn tuloksiin: https://drive.google.com/file/d/1baHOJoKNzwfSTDR0CsJKBfumBbS5vWk9/view?usp=sharing

Liite: HX-hävittäjähankintojen kannatus ryhmittäin (taulukoita)

kyselyn_graafit