Ale!

Olli Tammilehto

Yhden taalan kysymys – globalisaatio ja köyhyyskiista

19.00  9.50 

Vain 1 varastossa

tuotetunnus (SKU) 952-471-221-0

Onko globalisaatio neutraali taloudellinen ilmiö, joka voi haluttaessa hyödyttää kaikkia? Vai ollaanko ennemminkin tekemisissä valloituksen kaltaisen poliittisen prosessin kanssa, joka ominaisluonteensa takia hyödyttää vain harvoja?

Olli Tammilehto valottaa globalisaatiokeskustelun keskeisimpiä kysymyksiä laajan ja monipuolisen lähdeaineiston pohjalta. Hän on tehnyt ulkoministeriön rahoittamaa tutkimustaan Suomen lisäksi Intiassa. Keskiössä on globalisaation vaikutus köyhyyteen. Tulo- ja kulutusköyhyyden lisäksi Tammilehto käsittelee köyhyyden muita ulottuvuuksia: heikkoa terveyttä, vallan puutetta, turvattomuutta ja haavoittuvuutta sekä sosiokulttuurista köyhyyttä. Kirja sisältää myös historiallisen katsauksen köyhyyden, rikkauden ja vallan suhteisiin ja pyrkii näin ymmärtämään niiden keskinäistä yhteyttä nykypäivän maailmassa.

Olli Tammilehto on vapaa tutkija ja kirjoittaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt muun muassa Maailman tilan kootut selitykset (Like, 1998).

Tammilehdon teoksesta Maailman tilan kootut selitykset (Like 1998) kirjoitettua:

“Niin hyvä ja kaikessa ajankohtaisuudessaan niin ajaton kirja, että sen arvo ei hetkessä katoa.”
– Helsingin Sanomat

“Harvoin törmää kirjaan, josta ei ole oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. – – Tällaista tarkastelua on suomeksi kaivattu, ja kirja on kansainvälisestikin vahva kannanotto.”
– Niin & Näin

***

Suurin osa ponnisteluista, joiden julkilausuttu tarkoitus on köyhyyden vähentäminen tai “poisjuuriminen”, keskittyy köyhien tulojen nostamiseen. Edellä esitetyn valossa tämä on monella tavoin ongelmallista. Ensinnäkin, kun tulojen nostaminen tapahtuu osana taloudellisen kasvun, yhteiskunnan modernisoinnin ja globalisoinnin merkitsemiä suuria rakenteellisia muutoksia, ihmisten elämiseen tarvitseva rahamäärä kasvaa. Vaikka köyhien tulot selvästi kasvaisivat, he eivät usein pysty niillä enää pitämään nälkää loitolla.

Toiseksi on olennaista tarkastella, mitä tapahtuu samanaikaisesti köyhyyden muille ulottuvuuksille. Tulojen nousu voi olla seurausta siitä, että työskennellään “vapaalla” talousvyöhykkeellä epäinhimillisissä ja erittäin vaarallisissa olosuhteissa. Tämä merkitsee köyhyyden kasvua sekä terveys- että valtaulottuvuudella. Koska tämän talousmullistuksen seurauksena köyhän toimeentulo on entistä enemmän riippuvainen tehtaan johtajan, ylikansallisen yhtiön ja maailmanlaajuisen talousjärjestelmän oikuista, köyhyys kasvaa myös turvallisuusulottuvuudella.

Globaalin kulutuskulttuurin yksilökeskeinen henki, paikallisen tiedon ja paikallisten elinkeinojen merkitystä vähentävät rakennemuutokset sekä työssäkäynti kaukana kotoa johtavat paikallisyhteisöjen rapautumiseen. Menetystä yritetään paikata suuren kaupungin, kansallisvaltion tai globaalin kulttuurin tarjoamilla kuvitteellisilla yhteisöillä. Näissä ihmismielen luomuksissa köyhä on väistämättä vielä enemmän syrjäytynyt kuin kylissä tai vakiintuneissa kaupunginosayhteisöissä.

Tekijä: Olli Tammilehto
136 s.
nid.
ISBN: 952-471-221-0
ilm. 10/2003