Salleh-Hoddin, Amirah - Pirih, Tadeja - Kiiskilä, Eeva-Liisa

Mot en icke-diskriminerande skola: min inlärningsdagbok

25.00 

Hur kan vi motverka diskriminering? Denna inlärnings-dagbok fokuserar på att söka svar på denna fråga särskilt med tanke på skolmiljön. Vi pedagoger och andra yrkesmänniskor som arbetar i skolor behöver mer kunnande för att kunna ingripa i diskriminering. Det är uppenbart att vi måste förena våra krafter och våra kunskaper sektorsövergripande. Vi måste kunna identifiera, bearbeta situationer och till slut skapa en hållbar förändring. Våra skolor måste utvecklas med tanke på tryggare rum.

Denna inlärningsdagbok togs fram som en del av ett Erasmus+-projekt som heter SAFER (Schools Act for Equal Rights, Skolor för jämlika rättigheter). Vi bjuder in dig på en inlärningsresa som betonar betydelsen av självreflektion förenat med kunskapens kärna.

 

Utgivare: Rauhankasvatusinstituutti, 2021
ISBN: 978-952-7432-04-4
290 s.
nid.
Engelspråkigt originalverk: Tackling Discrimination, My Learning Diary
Skribenter: Amiirah Salleh-Hoddin, Tadeja Pirih, Eeva-Liisa Kiiskilä
Översättning till svenska: Jenni Miettunen