Lapsen oikeuksien päivän hiljainen mielenilmaus Gazan lapsiuhrien muistolle • Helsinki

Päiväys ja aika
20/11/2023
17:00 - 18:00


Maanantaina 20.11. kello 17 Senaatintorilla

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu sopimus, jonka noudattamiseen 196 maata, Suomi mukaan lukien, on sitoutunut.

Sopimuksen mukaan jokaiselle lapselle kuuluvat muun muassa seuraavat oikeudet:

• Jokaisella lapsella on oikeus elämään.
• Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta.
• Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle olipa hänen tai hänen vanhempiensa etninen taustansa, ulkonäkönsä, kansalaisuutensa, kielensä tai uskontonsa mikä tahansa.
• Kaikissa päätöksissä on aina ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Humanitaarisen oikeuden ytimenä ovat Geneven sopimukset. Ne rajoittavat sodankäyntiä ja säätelevät siviilien suojelua inhimillisyyden ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Sodan syy ei vaikuta siihen, mitä saa tehdä ja mitä ei. Siviilikohteisiin hyökkääminen sekä siviilejä, lääkintähenkilökuntaa, avustustyöntekijöitä, haavoittuneita ja sotavankeja kohtaan hyökkääminen ovat sotarikoksia, samoin kuin raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta. Eloonjäämisen kannalta välttämättömän infrastruktuurin vahingoittamista on kaikin tavoin vältettävä.

Sodan säännöt eivät ota kantaa sodan oikeutukseen puolin tai toisin, vaan niiden tavoitteena on rajoittaa inhimillistä kärsimystä ja suojella heitä, jotka eivät osallistu taisteluihin. Säännöt määrittävät myös, miten tappavaa voimaa saa käyttää.

Gazassa lapsen oikeudet eivät ole toteutuneet. Yli 4000 lasta on kuollut ja Unicefin mukaan jopa 420 lasta kuolee päivittäin. Haavoittuneita, kotinsa ja vanhempansa menettäneitä ja kateissa olevia lapsia on kymmeniä tuhansia. Sairaalat ja koulut eivät voi toimia ja lapset eivät saa heille kuuluvaa turvaa, suojelua, hoitoa ja koulutusta.

• Vaadimme Gazaan välitöntä tulitaukoa Lapsen oikeuksien sopimuksen ja humanitaarisen oikeuden toteuttamiseksi.
• Haastamme Helsingin kirkot soittamaan muistokelloja Gazan lapsiuhreille.

Kutsumme mukaan lapsen oikeuksia, ihmisoikeuksia ja rauhanpyrkimyksiä puolustavia ihmisiä, järjestöjä ja organisaatioita. Mielenilmauksessa ei sallita poliittisia tunnuksia, vaan vaatimukset kohdistuvat lapsen oikeuksien ja humanitaarisen oikeuden toteutumiseen.

Järjestäjä: Isovanhemmat rauhan puolesta -ryhmä yhdessä kutsun vastaanottaneiden yhteisöjen kanssa