Kisällilaulajien aikakausi, Helsinki

Päiväys ja aika
28/10/2022
18:00 - 19:00


Perjantaina 28.10. kello 18–19 Rosebud Sivullinen -kirjakauppa (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki)

Timo ”Tipi Tuovinen” kertoo suomalaisen työväenlaulun historian kisällilaulajien aikakaudesta, ja esittää esimerkkejä lauluista yhdessä Ossi Peuran kanssa.

Tuovisen kirja Suomalainen työväenlaulu: kisällilaulajien aikakausi kertoo kisälli- ja kuplettilaulujen historiasta. Vuonna 2016 Tuovinen käynnisti sotienjälkeisten kisällilaulujen keruun. Keräyksessä saatiin taltioitua lähes viisituhatta laulua ja runsaasti uutta taustatietoa. Kirja avaa lukemattoman lehden poliittiseen historiaan – työväenliikkeen järjestösotiin, salaisen poliisin operaatioihin ja kommunistien maanalaiseen toimintaan.

Kisällilaulu oli aikanaan merkittä­vimpiä nuorisomusiikin lajeja, ­mutta se on aiemmin jäänyt tutkimatta ja esittelemättä. Tässä kirjassa kerrotaan kisällilaulun ­satavuotinen tarina.

Kirja avaa lukemattoman lehden poliittiseen historiaan – työväen­liikkeen järjestösotiin, salaisen ­poliisin operaatioihin ja kommunistien maanalaiseen toimintaan.

Teos sisältää runsaasti ­nuotteja ja sanoituksia, jotka on ­koottu ­Tuovisen käynnistämän kisälli­laulujen keräyksen sadosta.

Tipi Tuovinen käyttää ammattinimikettä ”musiikin sekakäyttäjä”. 45 vuotta kestänyt työura pitää sisällään soittamista, sovittamista, säveltämistä, äänittämistä, miksaamista, alan opetustoimintaa ja ennen kaikkea musiikin tuotantoa ääni­levyille ja elokuviin.