EU-kansalaisaloite siirtokuntatuotteiden kieltämisestä

Kansalaisaloitteella miehitystä vastaan

Eurooppalainen kansalaisaloite siirtokuntatuotteiden tuonnin ja viennin kieltämiseksi on avattu allekirjoituksille maailman kansainvälisen oikeudenmukaisuuden päivänä 20. maaliskuuta. Aloite kieltäisi kaupan esimerkiksi sotilasmiehityksen alla oleville alueille perustettujen laittomien siirtokuntien kanssa, joihin miehittäjä siirtää omaa väestöään.

Kyseessä olisi yleinen säädös, joka ei kohdistu mihinkään tiettyyn maahan. Sen mahdollisia soveltamiskohteita olisivat muun muassa Israelin miehittämät Miehitetyt palestiinalaisalueet, Marokon miehittämä Länsi-Sahara ja Venäjän miehittämä Krim. Tuonnin Krimiltä EU on jo kieltänyt.

Kansalaisaloite on Euroopan unionin virallinen kanava, jonka kautta kansalaiset saavat tuoda esityksiä suoraan komission käsittelyyn. Aiemmat kansalaisaloitteet ovat koskeneet mm. oikeutta juomaveteen, koronarokotteiden saatavuutta ja lentokoneiden polttoaineveroa.

Syksy Räsäsen pidempi artikkeli

SuomeksiPå svenska

Allekirjoita aloite

Miehitetyillä alueilla toimivien tai tällaisille alueille sijoittautuneiden miehitysvaltion yritysten kanssa tapahtuvan kaupankäynnin säänteleminen estämällä tällaisilta alueilta peräisin olevien tuotteiden tulo EU:n markkinoille. Perussopimusten valvojana komission on varmistettava unionin politiikan johdonmukaisuus ja perusoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen kaikilla EU:n lainsäädännön aloilla, mukaan lukien yhteisen kauppapolitiikan alalla. Komission on ehdotettava yhteiseen kauppapolitiikkaan perustuvia säädöksiä, joilla estetään EU:n oikeushenkilöitä tuomasta miehitetyillä alueilla sijaitsevista laittomista siirtokunnista peräisin olevia tuotteita sekä harjoittamasta vientiä tällaisille alueille, jotta säilytetään sisämarkkinoiden eheys ja estetään tällaisten laittomien tilanteiden säilyttämisen tukeminen tai edistäminen. Aloitteessa komissiota pyydetään siten esittämään ehdotus yhteiseen kauppapolitiikkaan kuuluvaksi äädökseksi, joka on luonteeltaan yleinen eikä kohdistu mihinkään tiettyyn maahan tai alueeseen.

Underteckna initiativet

Ämnet för det föreslagna medborgarinitiativet är följande: ”Reglering av kommersiella transaktioner med ockupationsmaktens enheter baserade på eller med verksamhet i de ockuperade områdena genom att förbjuda införsel till EU-marknaden av produkter därifrån.” I egenskap av fördragens väktare måste kommissionen se till att EU:s politik är konsekvent och förenlig med de grundläggande rättigheterna och internationell rätt på alla EU-lagstiftningens områden, även den gemensamma handelspolitiken. Den måste lägga förslag på rättsakter baserade på den gemensamma handelspolitiken som hindrar EU-bolag från att både importera produkter med ursprung i olagliga bosättningar på ockuperade områden och exportera till sådana områden i syfte att bevara den inre marknadens integritet och varken stödja eller bistå vidmakthållandet av sådana olagliga situationer. Initiativet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt inom ramen för den gemensamma handelspolitiken som är av allmän karaktär och inte är inriktad på något specifikt land eller område.


Aloitetta tukevat >>

 

Taustatietoa:

Juutalaisten ylivaltajärjestelmä Jordanilta Välimerelle: Tätä on apartheid
A Threshold Crossed – Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution
srael’s apartheid against Palestinians: a cruel system of domination and a crime against humanity
Teema: Länsi-Sahara

Ollaan ihmisiksi