Pääkirjoitus: Uusi vuosi – vanhoja ja uusia haasteita

Vuosi 2006 näyttää tuovan rauhanliikkeen toiminnalle vanhoja ja uusia haasteita. Tekemisen puutetta ei tule olemaan kenelläkään, joka haluaa mukaan toimimaan ja vaikuttamaan.

Kotoisen militarismimme osalta haasteet liittyvät erityisesti lisääntyvään sotilaalliseen yhteistyöhön EU:n ja Naton kanssa. Suomalaisten EU:n nopean toiminnan joukkojen rinnalle nousemassa yhteistyö Naton vastaavien joukkojen kanssa, kylmäharjoitelu on jo käynnissä. Uusi kriisinhallintalaki, jossa päätösmenettelystä suomalaisten joukkojen lähettämisestä kansainväliseen ’kriisinhallintaan’ säädetään, hyväksyttäneen poikkeuslakina. Onneksi lakiesitys turvaa sen, että joukkojen lähettämiseen tarvitaan kaikkien kolmen valtionelimen – hallituksen, eduskunnan ja presidentin – hyväksyntä. Menettely vähentää osaltaan riskiä siitä, että kiireessä tai painostuksen alaisena tehdään päätöksiä, jotka sitovat meidät oikeuttamattomiin sotiin. Sen sijaan yksiselitteinen pitäytyminen YK:n turvallisuusneuvoston mandaattiin joukkojen lähettämisessä ei ole mukana lakiesityksessä. Valitettavasti näin Suomi omalta osaltaan heikentää YK:n arvovaltaa kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

Suomalaiset rauhanturvaajat Afganistanissa ovat joutuneet viime aikoina todellisiin vaaratilanteisiin. Valitettavasti tämä on ollut ennustettavissakin – varsinkin nyt, kun rauhanturvaajien tehtävänkuvaa ja sijoituspaikkaa muutetaan. USA kun on ilmaissut haluavansa osin vetäytyä Afganistanista ja jättää miehitetyksensä jälkipyykin liittolaistensa huoleksi voidakseen keskittyä lisääntyviin ’haasteisiin’ muualla. Afganistanin pohjoisosisa Mazar-i-Sharifissa suomalaiset joukot toimivat sotaherra Rashid Dostumin – joka on nykyisin myös miehittäjien asettaman hallituksen armeijan ylipäällikkö – valtakunnassa. Dostumin tekemät ihmisoikeusrikokset vastaavat alunperin CIA:n luomien ja kouluttamien talibanien ja muiden fundamentalistiryhmittymien aikaansaannoksia. Afganistanilaisten naisten RAWA-järjestön aktiivi Mehmooda Shekiba (www.zmag.org) kuvaa ns. Pohjoisen liiton johtoa, joihin myös Dostum kuuluu, varsin karusti. Hänen mukaansa se koostuu miljonääreistä, jotka ovat raiskaajia ja oopiumkauppiaita. He ovat vastuussa muun muassa turvattomuudesta, kidnappauksista, miljoonien dollarien avustusrahojen kavaltamisesta ja kymmenien tuhansien kabulilaisten tappamisesta.

Muhammedin kuvista kehkeytynyt vastakkainasettelu ja Iranin ydinohjelmaa koskeva kriisi ovat jälleen kerran hyviä perusteluja Suomen liittoutumattomuuspolitiikalle. Näiden kriisien rauhanomaiseksi laukaisemiseksi
tarvitaan juuri nyt puolueettomia välittäjiä.

Näihin tehtäviin Suomella olisi tarjota kokeneita toimijoita, ja puolueettoman maan maine.

Maaliskuussa tulee kuluneeksi kolme vuotta Irakin sodan syttymisestä. Kevät on kuitenkin myös toivoa täynnä – osallistutaan yhdessä sodanvastaiseen toimintapäivään 18.3. ja laitetaan PACE-rauhanliput liehumaan parvekkeille ja ikkunoihin muistuttamaan globaalista sodanvastaisen liikkeen olemassaolosta. Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna Rauhanpuolustajat kokoontuvat muiden toisenlaisen maailman puolesta toimivien kanssa Suomen sosiaalifoorumiin Helsinkiin. Tässä muutamia poimintoja haasteista ja toiminnasta, lisää löytyy tämän lehden sivuilta.

Teemu Matinpuro