Unelma uraani­aseettomuudesta

Köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden kiellon toteutuminen ei ole vielä näköpiirissä, mutta hanke on kuitenkin edistynyt pienin askelin. Suomeen pikavierailun huhtikuussa tehnyt Katsumi Furitsu, kansainvälisen uraaniaseiden kieltoa ajavan ryhmittymän ICBUW:n edustaja, kertoi sekä asian edistymisestä että vaikeuksista saada päättäviä tahoja avoimin mielin ottamaan vastaan tutkimustuloksia köyhdytetyn uraanin (depleted uranium, DU) vaaroista. Furitsu on japanilainen lääkäri, joka DU-asekiellon ajamisen lisäksi auttaa muun muassa Tshernobylin uhrien perustaman kansalaisjärjestön toiminnassa.

Köyhdytetyn uraanin riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle ovat puhuttaneet laajemmin 1990-luvulta lähtien. DU on uraanipolttoaineen valmistuksessa syntyvä sivutuote eli jätettä, joka sisältää pääasiassa uraani-238-isotooppia. DU:ta sisältäviä ammuksia on käytetty muun muassa Persianlahden sodassa vuonna 1991 ja Irakissa 2003. DU on radioaktiivista ja kemiallisesti myrkyllistä. Kun sitä sisältävä ammus osuu esimerkiksi tankin kuoreen ja räjähtää, muodostuu mikrohiukkasia ja jopa niitä pienempiä nanohiukkasia, jotka hengitettäessä päätyvät keuhkoihin ja verenkiertoon. Varastoituessaan luuhun, maksaan, munuaisiin ja muihin sisäelimiin DU säteilyttää kudosta ennen erittymistään virtsaan. ”Amerikkalaisen professori Diane Stearnsin uusimmassa tutkimuksessa on löydetty todisteita siitä, että kemiallisen myrkyllisyytensä kautta köyhdytetty uraani vahingoittaa DNA:ta”, Katsumi Furitsu kertoi. ”Siten se voi olla todellinen uhka myös tuleville sukupolville.”

Köyhdytetyn uraanin käyttö aseissa herättää ristiriitoja, koska DU:n haitoista terveydelle ei ole uraaniaseita käyttävien maiden mukaan vielä saatu täysin kiistattomia ja yksiselitteisiä todisteita.

”DU:n terveyshaittojen tutkiminen on hankalaa, koska sota- ja konfliktitilanteissa sotilaiden ja siviilien terveyttä uhkaavat monet muutkin riskitekijät ja juuri DU:n syyllisyyttä on vaikea todentaa”, toteaa Furitsu. ”Tähän mennessä saadut tulokset ovat kuitenkin siinä määrin huolestuttavia, että aineen käyttö aseissa tulisi ehdottomasti kieltää ja sen vaikutuksia pitäisi tutkia lisää.”

Katsumi Furitsu oli maalis-huhtikuun vaihteessa Genevessä luennoimassa DU:sta EU-maiden diplomaateille. Hän iloitsi siitä, että paikalla oli huomattavasti enemmän väkeä kuin aiemmilla kerroilla, joten asia koetaan ilmeisen tärkeäksi. Uraaniaseiden täyskieltoa ajava ICBUW lobbaa parhaillaan YK:ta uraaniaseiden vaarojen nostamiseksi laajemmin esille.

”Kannustamme valtioita toimittamaan köyhdytettyä uraania koskevat raporttinsa YK:lle toukokuun loppuun mennessä, jotta YK ehtii ottaa ne käsittelyyn ensi syksynä”, Furitsu kertoi. Hän odottaa Suomeltakin aktiivisuutta asiassa. Ulkoministeriön asevalvontayksikköä ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa Pertti Salolaista on kannustettu toimintaan, toistaiseksi tuloksetta.

Kaikki aseet ovat turhia, mutta askel kohti tyystin aseetonta maailmaa olisi syytä ottaa eliminoimalla aseet, joiden käyttö saattaa jättää tappavat terveiset tuleville sukupolville. Katsumi Furitsusta DU-aseiden kuulumisesta tuohon ryhmään alkaa olla riittävästi todisteita.

”Ja vaikkei olisikaan, DU-aseiden käyttö pitäisi kieltää ennen kuin on kiistatta todistettu, etteivät ne ole syöpien, epämuodostumien ja muiden niiden syyksi laitettujen sairauksien takana. Säteilyn ja kemiallisten myrkkyjen vaikutusten tutkiminen vie vuosia, ja ainakin siksi ajaksi on saatava täyskielto.”

Aika alkaa nyt.

Teksti ja kuva Anu Harju

www.icbuw.org