Syöpä ja epämuodostumat lisääntyneet Fallujassa

Uraaniaseiden käytön epäillään olevan ainakin yhtenä syynä katastrofaaliseen tilanteeseen.

Useiden maiden lehdissä on muutaman viime päivän aikana kirjoitettu synkistä sairaustilastoista Irakin Fallujassa: epämuodostuneita vauvoja syntyy moninkertainen määrä verrattuna tilanteeseen ennen Irakin sotia 1991 ja 2003. Myös erilaiset aivan uudentyyppiset syövät ovat lisääntyneet huolestuttavasti.

”Olemme havainneet uudenlaisia syöpätyyppejä, joita ei esiintynyt Irakissa ennen vuoden 2003 sotaa – pehmytkudossyöpiä ja luusyöpää. Nämä viittaavat siihen, että säteily on syynä syöpiin”, sanoo onkologi Jawad al-Ali Basrassa (HS.fi 2.12.2009).

Fallujassa käytiin kiivaita taisteluja sodan aikana. USA:n joukot tekivät kaksi kovaa hyökkäystä kaupunkiin vuonna 2004. Sodan epäillään olevan syynä tämän päivän järkyttäviin epämuodostumiin ja harvinaisiin syöpäsairauksiin.

Vahvat epäilyt kohdistuvat köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden ja ammusten käyttöön. USA:n ja Iso-Britannian tiedetään käyttäneen niitä vuosien 1991 ja 2003 sodissa. USA ei kuitenkaan ole vaatimuksista huolimatta ilmoittanut alueita, joissa se on niitä käyttänyt. Ei myöskään tiedetä, onko niitä käytetty hyökkäyksissä Fallujaan.

Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa ajava verkosto ICBUW (International Coalition to Ban Uranium Weapons) vaatiikin USA:ta välittömästi selvittämään uraaniaseiden osuuden mainituissa kahdessa hyökkäyksessä Fallujaan. Verkosto vaatii ilmoittamaan Irakin kansalaisille ja viranomaisille tarkasti alueet, missä näitä aseita on käytetty molemmissa Irakin sodissa. Lisäksi verkosto haluaa, että rahoitetaan tutkimus, jossa selvitetään sodan vaikutuksia näillä alueilla. Uhrien lääketieteelliseen ja tekniseen avustamiseen vaaditaan rahoitusta. ICBUW myös tutkii uraaniaseiden mahdollista käyttöä Fallujahssa.

Sota aiheuttaa sotilaille ja siviiliväestölle vakavia sairauksia ja vaikuttaa seuraaviin sukupolviin. Se myös turmelee luontoa määrättömiksi ajoiksi. Siksi uraaniaseiden ja muiden käytettyjen aseiden osuus on tutkittava ja vaadittava käyttöalueiden puhdistamista mahdollisuuksien mukaan. Köyhdytetyn uraanin puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Vaikka epäiltyjen uraaniaseiden osuutta ei saataisi asian ilmeisyydestä huolimatta tieteellisesti todistetuksi, on toimittava varovaisuusperiatteen mukaisesti: on vaadittava näiden aseiden käytön välitöntä lopettamista ja maailmanlaajuista täyskieltoa.

Anna-Liisa Mattsoff
Uraaniaseet kieltoon -verkosto

www.bandepleteduranium.org