Satelliitit ja avaruuden militarisointi

Satelliittien merkitys on keskeinen nykysodissa. Ne tarjoavat armeijoille silmät ja korvat. Vaikka satelliitit ja avaruustutka-asemat ovat tärkeitä tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta, niiden sotilaallista ulottuvuutta ei tule aliarvioida. Siinä missä GPS-järjestelmä auttaa autoilijaa löytämään määränpäänsä, se myös kertoo ohjukselle kohteen tarkat koordinaatit. Norjalainen toimittaja Bard Wormdal on tutkinut Norjassa sijaitsevia avaruustutka-asemia ja niiden merkitystä kansainvälisessä politiikassa.

Tuoreessa kirjassaan The Satellite War Bard Wormdal tutkii norjalaisten tutka-asemien ja satelliittien toimintaa Huippuvuorilla (Svalsat), Vuoreijassa/Vardøssa ja etelänavalla (Trollsat). Hän hämmästelee kotimaansa löysää suhtautumista kansainvälisiin sopimuksiin. Ei olekaan ihme, että Norjan ja Venäjän suhteiden suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän juuri Huippuvuorten saarille sijoitetun Svalsatin ja Vuoreijan tutka-asemien käyttöön USA:n sodankäynnissä Afganistanissa ja Irakissa. Satelliittikuvaa oli myyty myös Italialle, kun Nato pommitti Libyaa vuonna 2011.

”Kuinka on mahdollista, että USA voi kontrolloida Norjan maaperällä myös sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja avaruustutka-asemia? Norjan hallitus rikkoo Huippuvuorten asemasta solmittua kansainvälistä sopimusta.”

Jo vuonna 1920 allekirjoitettu sopimus tunnustaa Norjan suvereniteetin saariryhmään. Sille asetettiin kuitenkin ehtoja, joiden mukaan saaria ei saa käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin. Wormdalin mukaan satelliittien avulla välitettyjen tietojen käyttö esimerkiksi Afganistanin sodassa tarkoittaa sopimuksen rikkomista.

Satelliitit ja sota

Avaruustutka-asemien ja satelliittien tieteellistä merkitystä on turha kiistää. Hallitukset kuitenkin vaikenevat niiden sotilaallisista ulottuvuuksista. Satelliitit olivat avainasemassa ensimmäistä kertaa Persianlahden sodassa vuonna 1991. USA ja sen liittolaiset saivat helposti ilmaherruuden ja kukistivat Irakin armeijan. Seuraavan kerran uutta sodankäynnin muotoa päästiin harjoittelemaan Kosovon pommitusten yhteydessä vuosina 1998–99.

Muut maat ovat kehittäneet omia USA:n GPS-järjestelmää vastaavia teknologioita. Venäjällä on GLONASS. Kiinan Beidou laajenee 2010-luvun kuluessa Compass Globaliksi. Intialla on GAGAN ja EU:lla Galilei-projektinsa.

”Vuonna 2007 Kiina teki onnistuneen kokeen, jossa se räjäytti oman säähavaintosatelliittinsa. Kiina todisti ensimmäistä kertaa, että se pystyy tuhoamaan muiden maiden satelliitteja. Tapahtumaa tuskin edes mainittiin kansainvälisessä mediassa, vaikka kyseinen operaatio tehtiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1985. USA reagoi tähän tuhoamalla oman vakoilusatelliittinsa. Virallisesti satelliitti tuhottiin ympäristösyistä. Paljastuneet asiakirjat kuitenkin todistavat, että pikemminkin kyseessä oli viesti Kiinalle: älkää leikkikö meidän kanssamme.”

Vuotta myöhemmin Kiina vastasi uudella kokeella, ja USA:n silloinen ulkoministeri Condoleezza Rice uhkasi Kiinaa sotilaallisilla toimilla, mikä ilmenee Wikileaks-dokumenteista.

”USA:n sodankäynnin ylivoima perustuu satelliittien tarjoamaan tietoon, mikä tekee siitä myös haavoittuvaisen. Ilman satelliittejaan se menettää monta etulyöntiasemaa suhteessa kilpailijoihinsa.” Nykyään ainakin USA, Venäjä, Kiina ja Intia pystyvät tuhoamaan satelliitteja. Toistaiseksi on tyydytty harjoittelemaan omilla satelliiteilla. Satelliittien tuhoaminen ei ole itse asiassa kovinkaan vaikeaa. Wormdal uskoo, että myös esimerkiksi Iranilla on jo siihen sopivaa kapasiteettia.

USA Norjassa

Norjassa on vaikea saada tukea tutka-asemien ja satelliittien käyttöön liittyvään tiedonhankintaan. Wormdal tekee tutkimustaan vapaa-ajallaan, koska ei halua sotkea asiaan työpaikkaansa, Yleä vastaavaa Norjan NRK:ta. Norjan rauhanliike on heikko ja ihmiset ovat sodan ja rauhan asioissa melko apaattisia.

”Törmäsin ensimmäistä kertaa tutka-asemien merkitykseen vuonna 1972 solmitun ballististen ohjusten torjuntaa säätelevän ABM (Anti-Ballistic Missile) -sopimuksen yhteydessä. Sen mukaan USA ja Venäjä eivät saaneet sijoittaa kyseisten asejärjestelmien osia muihin maihin. Kiinnostuin asiasta, kun USA vetäytyi sopimuksesta vuonna 2002 ja Venäjä hermostui päätöksestä.”

Vuoreijan tutka-asema sijaitsee pienellä saarella lähellä Venäjän rajaa. Se on Wormdalin mukaan maailman pisimmälle kehittynyt tutka-asema, jonka sensorit pystyvät tarkkailemaan kaikkein tehokkaimmin avaruutta.

”Tutka-asema sijaitsee naapurikaupungissani. Sitä alettiin kehittää 1990-luvun alkupuolella. Haluan korostaa, että tämä on USA:n ilmavoimien omistama ja kontrolloima tutka-asema. Se on kiinteä osa USA:n puolustusjärjestelmää. Siitä on olemassa Norjan ja USA:n välinen sopimus, joka on määrätty salaiseksi. Aseman toiminta on aiheuttanut kitkaa USA:n ja Venäjän välisiin suhteisiin.”

Avaruutta militarisoidaan kiihtyvällä tahdilla, sanoo Wormdal. Norjalaiset poliitikot vaikenevat, ja tietoa on vaikea löytää. Hän kertoo tavanneensa USA:n puolustusministerin avustajan Phillip E. Coylen, joka myönsi Vuoreijan tutka-aseman olevan osa USA:n ohjuspuolustusta.

”Kymmenen vuotta sitten tuskin kukaan olisi voinut uskoa, että kehitys, joka on alalla tunnetusti hyvin nopeaa, olisi näin huimaa. Vuoreijan tutka-asema pystyy seuraamaan liikkeitä Kanariansaarilta Pakistaniin asti. Sen tärkein tehtävä on antaa tietoa siitä, kuinka iskeä muita satelliitteja vastaan.”

Wormdalin mukaan paras keino -tarkkailla maailmaa on laittaa satelliitit pohjoisille ja eteläisille navoille. Kun maailma pyörii, ne skannaavat koko maapallon päivän aikana. Sitten vain pitää saada tieto maahan. Paras mahdollinen maantieteellinen sijainti tutka-asemalle pohjoisella pallonpuoliskolla on Huippuvuorilla sijaitsevalla Svalsatin tutka-asemalla. Ruotsilla on oma Esrangen asema Kiirunassa ja Nasalla omansa pohjoisessa Alaskassa, mutta se ei ole tarpeeksi kattava. Siksi Huippuvuorten tutka-asema on USA:n kannalta merkittävä.

Useat satelliitit, kuten saksalainen TerraSAR-X, italialainen Cosmo-Skymed ja kanadalainen Radarsat 2, jakavat tietoa USA:n tiedustelupalvelulle. Satelliittien tarjoama tieto mahdollistaa muun muassa miehittämättömien lennokkien ohjauksen reaaliajassa Kaliforniasta käsin, mistä on tullut olennainen osa USA:n sodankäyntiä ympäri maailmaa.

Karim Maiche