Työpaikkojen rauhantoimikunta tapasi kreikkalaisen mepin

EU:n huippukokousviikolla syyskuussa Matti Vanhasella oli paljon ulkomaisia vieraita, mutta niin oli kansalaisjärjestöilläkin. EU-kokousten vastatapahtumiin osallistui satoja ulkomaisia vieraita. Työpaikkojen rauhantoimikunta sai mahdollisuuden tavata kreikkalaisen europarlamentaarikon Giorgos Toussasin.

Toussas kuuluu parlamentissa yhtyneen vasemmiston ja vihreitten GUE/NGL-ryhmään. Hän kokee rauhanliikkeen tärkeäksi toimijaksi. Ennen valintaansa hän on työskennellyt merillä 25 vuotta sekä toiminut vuosia ay-liikkeessä. Tapaamisen aluksi Juhani Lilja kertoi Työpaikkojen rauhantoimikunnan toiminnasta ja tavoitteista, minkä jälkeen kuulimme Kreikan ay-liikkeen tilanteesta sekä kokemuksia EU:sta.

Kreikassa on vain yksi ammattiliittojen keskusliitto, mutta muutoksia tavoiteltaessa kutsutaan kokoon laaja kansalaisjärjestöjen ja puolueiden keskustelufoorumi. Ongelmallista on se, että ay-liikkeen johto käy jatkuvasti muodollisia keskusteluja hallituksen kanssa ilman tuloksia. Hallitus myös satsaa paljon taloudellisia resursseja siihen, että työväenliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja ay-liikkeen toiminta ei näkyisi laajemmin.

Kreikassa työsuojelu on yksi ay-liikkeen keskeisistä toimialueista. Tehtaissa tapahtuu paljon tapaturmia: tämän vuoden tammi-kesäkuussa jo 86 ihmistä on kuollut tapaturmaisesti. Toussasin mukaan muutoksia tarvitaan pikaisesti. He ovat nostaneet asian EU:n sosiaalikomitean listalle, mutta vielä ei mitään konkreettista ole tapahtunut. Keskustelua herättävät myös työntekijöiden oikeudet työpaikoilla. Nuorisotyöttömyys on korkea, vaikka maailma tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Työntekijät toimivat yksittäisinä ihmisinä tehtaiden hyväksi, koska eivät koe voivansa hakea ratkaisuja yhdessä laajemman yhteistyön kautta.

Kritiikkiä EU:lle

Toussas ei ollut tyytyväinen Kreikan sosiaalifoorumiprosessiin. Henkilökohtaisesti hän koki ongelmaksi sen, että foorumin järjestäjät tukevat hallitusta, jolloin todellinen keskustelu jää puuttumaan. Hän myös totesi, että ”Sosiaalifoorumissa samat 1970-luvulta alkaen vallassa olleet ay-johtajat keskustelevat keskenään”.

Kreikassa on edelleen myyttinen käsitys EU:n parlamentin vallasta ja mahdollisuuksista. Toussasin mielestä mepeillä ei ole vaikutusvaltaa. Hän kertoi esimerkkejä siitä, miten paljon turhia aloitteita tehdään asioista, joista komissio on jo itse asiassa päättänyt. ”Paljon rahaa ja aikaa käytetään myös parlamentaarikkojen mielipiteiden muokkaamiseen komission linjaa kannattamaan”, Toussas harmitteli ja jatkoi: ”Lisäksi mepit tulevat kalliiksi, esimerkiksi yksi kreikkalainen meppi maksaa 500 000 euroa vuodessa.”

Keskustelussa nousi esille tarve ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen laajemmasta foorumista, jossa keskityttäisiin vain ihmisten pahoinvointia aiheuttaviin asioihin. Toussas kertoi, että GUE/NGL -parlamenttiryhmä pitää kokoustaan Helsingissä 6.–9.11. Hän kyseli mitä aiheita siellä toivotaan käsiteltävän. Eila Pelttari ehdotti yhdeksi teemaksi palveludirektiivin ruotimista. Järjestöillä saattaa olla mahdollisuus osallistua jollain tavalla ryhmän kokoukseen.

Marjaliisa Siira ja Tanja Pelttari