Rauhaa ja sopua pulpettiin

Rauhankasvatusinstituutissa on eletty muutosten aikoja. Viime vuonna aloittanut uusi pääsihteeri Johanna Laaja jäi tammikuussa äitiyslomalle, ja hänen työtään jatkaa Pirjo Riihelä. Rauhankasvatusinstituutti muutti keväällä Helsingin Töölöstä Itä-Pasilan kupeeseen Vallilaan, ja instituutti on tämän vuoden alusta ottanut vastatakseen Maailmankoulu-hankkeesta, joka samalla levittäytyi Turkuun.

Pirjo Riihelän pesti Johanna Laajan äitiyslomasijaisena jatkuu ainakin syksyyn. Riihelä on aiemmin toiminut Rauhankasvatusinstituutin henkilöjäsenenä, ja tällä hetkellä hän on Rauhanliiton hallituksen varajäsen. Virallinen italian kielen kääntäjä Riihelä on kirjoittanut RKI:n historiikin ja on yksi ABC – ensiaskeleet rauhankasvatukseenı -kirjan tekijöistä.

Rauhantyön Pirjo Riihelä aloitti 1990-luvun alussa opiskellessaan Italiassa, jossa tutustui paikallisiin rauhanaktiiveihin. Työ muuttui varsin pian hyvinkin käytännönläheiseksi, kun Riihelä perheineen majoitti kotiinsa Italiaan saapuneita bosnialaispakolaisia. Toiminta rauhan parissa jatkui ja laveni hänen palattuaan Suomeen.

Maailmankoulua matkalaukuissa

Maailmankoulu-hanke perustettiin tukemaan opettajia ja kasvattajia globaalikasvatuksessa. Sen käynnisti Kasvattajat rauhan puolesta ry., ja kuten edellä todettiin, vuoden 2010 alusta hankkeesta vastaa Rauhankasvatusinstituutti. Yhteistyökumppaneina on edelleen lukuisia kansalaisjärjestöjä. Maailmankoulu aloitti Oulun seudulla vuonna 2006 ja on nyt laajentunut Varsinais-Suomeen. Koordinaattori Maiju Heino perehdyttää opetusalan ammattilaisia hankkeeseen Turussa, jossa Maailmankoulu sijaitsee opetustoimen tiloissa. Hankkeen aikana harjoitetaan arvokasvatusta ja vaikutetaan opettajiin. Maailmankoulun koulutusta annetaan yleensä kouluyhteisöille ja päiväkodeissa.

Maailmankoulun ”matkalaukuissa” on valmiita opetuspaketteja, joita voi käyttää osissa tai kokonaan. Laukuissa on muun muassa dvd-filmejä, lautapelejä, julistesarjoja ja erilaisia toiminnallisia ja pohdintaa vaativia tehtäviä. Asia ja materiaali on haluttu tehdä mahdollisimman helppokäyttöiseksi opettajille ja muille sitä käyttäville.

”Matkalaukkujen käyttöaste vaihtelee 20:n ja sadan prosentin välillä”, kertoo Riihelä. ”Olennaista on, että eri osia tarjotaan valmiina, että opettajat jaksavat ottaa niitä vastaan.”

Globaalikasvatuksen aiheita ovat muun muassa ihmisoikeudet, kehitys- ja rauhankasvatus, tasa-arvo, interkulttuurisuus sekä media- ja ympäristökasvatus. Laiskimmin on käytetty ympäristökasvatus-teemaista laukkua. Riihelä arvelee syyksi sen, että aiheesta on jo tarjolla paljon aineistoa tiedotusvälineissä ja internetissä.

Maailmankoulua ollaan laajentamassa vuonna 2011 Joensuuhun ja Kokkolaan, joissa hanketta parhaillaan esitellään. Näissäkin paikoissa yhteistyökumppanina on kaupungin opetustoimi.

Rappia Rauhan kirjastossa

Rauhankasvatusinstituutti järjestää rauhankasvatusfoorumeja kasvatusalan ammattilaisille, järjestötyöntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille.

”Koulukulttuurin arvojen muuttaminen on osa rauhankulttuuria”, sanoo Riihelä. ”Hyvin monista asioista puhutaan rahatalouden termein, vaikka niillä ei olisi mitään tekemistä rahan kanssa. Tätä kulttuuria yritämme muuttaa.”

Helsingissä Rauhankasvatusinstituutti on yhdessä kaupunginkirjaston kanssa järjestänyt Rauhan kirjasto -nimellä työpajoja lapsille ja nuorille. Rauhan kirjastossa on esimerkiksi laadittu teemaan sopivaa rap-lyriikkaa ja pidetty maailmansatujen lukuhetkiä.

”Osanottajia Rauhan kirjastossa on ollut varsin hyvin, ja aiomme jatkaa sitä”, kertoo Riihelä. Haastattelija, entinen kirjastotyöläinen, innostuu ideasta heti. Se kuulostaa mutkattomalta tavalta tavoittaa nuoria rauhantyön pariin ilman hipahtavaa leimaa.

”Arvokasvatus tulee kotoa ja muutokset etenevät hitaasti”, Pirjo Riihelä toteaa. ”Kaikilla meillä on ennakkoluuloja, tuskin kukaan on niistä täysin vapaa.”

Ihmiseksi kasvaminen taitaa kestää – ihmisiän.

Anu Harju