Pietarissa taistellaan työntekijöiden oikeuksista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Venäjän ay-liikkeen tilannetta valaisi rauhanpäivien kutsuvieras Tatiana Medvedeva Pietarista. Medvedeva on työskennellyt Pietarissa reilun kolmen kuukauden ajan, mutta hänellä on vahva 12 vuoden tausta ammattiliiton lakimiehenä Baskiriasta.

Ammattiliittojen tilanne ja yritysten johdon uusi muotoutuminen Pietarissa ovat yllättäneet Medvedevan. Baskiriassa tilanne on työntekijöiden näkökulmasta säilynyt samanlaisena kuin Neuvostoliiton aikana, mutta Pietarissa kehitys on ollut päinvastaista. Ulkomaisen pääoman myötä johtokunnat pyrkivät pitämään työntekijöiden palkat alhaisina ja saavuttamaan mahdollisimman suuren voiton työntekijöiden sosiaalisten etujen kustannuksella.

Tatiana Medvedeva kokee työssään ongelmaksi erityisesti työntekijöiden ja työnantajien puutteellisen koulutuksen ammattiyhdistysasioissa. Ammattiliittojen työntekijöiden osalta jatkuva kouluttautuminen on tuonut tulosta ja se näkyy myös neuvotteluissa työpaikoilla. Medvedeva on joutunut tekemään paljon töitä päästäkseen kiistatilanteissa keskustelemaan työnantajien kanssa.

Tapausesimerkki Fordin autotehtaalta

Medvedeva otti esiin Fordin autotehtaalla käydyn työtaistelun. Autotehtaalla on uudenlainen ammattijärjestö, joka ymmärtää nykytilanteen ja toimii sen mukaisesti. Myös se taisteli palkkojen korottamisen puolesta. Tehdas on ulkomaisen pääoman omistuksessa. Sen erikoisuutena on työntekijöiden alhainen ikä. Tehtaassa työskentelee runsaasti alle 30-vuotiaita työntekijöitä, joilla on myös korkeampi koulutuspohja.

Aikaisemmin 2 000 työntekijästä vain noin 100 oli ammatillisesti järjestäytynyt. Siitä huolimatta ammattiyhdistys oli varsin aktiivinen. Estääkseen sen toiminnan laajenemisen tehtaan johto perusti rinnalle toisen yhdistyksen ammattiliittoon kuulumattomille. Keino ei kuitenkaan tehonnut, ja ammattiyhdistyksellä on tällä hetkellä jo noin 1 000 jäsentä. Lopulta tehtaalla ajauduttiin lakonuhkaan. Lakko oli perusteltu ja tehtaan johto suostui joulukuussa neuvottelemaan ammattiliiton kanssa. Neuvottelut jatkuvat edelleen, mutta ammattiliitto on saanut ajettua noin 50 prosenttia vaatimuksistaan läpi.

Tulevaisuuden haasteita riittää

Medvedevasta välittyi vahva ammatillinen ote. Juristin koulutuksen myötä hän on hyvin tarkka ja pedantti, asioista tulee puhua oikeilla nimillä ja kompromissien kautta on edettävä kohti lopullista päämäärää. Medvedeva näkeekin koulutuksen olevan yksi vahvimmista keinoista työskennellä työntekijöiden oikeuksien puolesta. Aikaisemmin hän on osallistunut muun muassa ammattiliittojen tapaamisiin Norjassa ja Ranskassa. Medvedeva totesi rauhanpäivillä kuulemiensa alustusten olleen mielenkiintoisia ja yllättyneensä siitä, kuinka ongelmat Suomessa lopulta tuntuvat olevan samantyylisiä kuin Pietarissa. Tammisaari teki häneen kaupunkina suuren vaikutuksen nimenomaan hiljaisuudellaan ja kauneudellaan. Rauhallinen tunnelma oli tervetullut vastapaino Pietarin sykkeelle.

Venäjän ay-liikkeellä on Medvedevan mukaan paljon tulevaisuuden haasteita. Tärkeimmät niistä ovat palkkatason nostaminen, työturvallisuuden parantaminen ja työehtosopimusten noudattaminen, muun muassa laittomiin irtisanomisiin puuttuminen. Ammattiliitolle haasteita tuo jäsenistön kouluttaminen ja ammattiliittojen nostaminen jälleen vahvaksi vaikuttajaksi. Nuoret ovat myös Venäjällä tulevaisuuden haaste ja heitä on viime vuosina saatu aktivoitua paremmin mukaan kuin ensimmäisinä vuosina Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Työnkuva ei kuitenkaan ole pelkästään kiistatilanteiden ratkomista. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on lobbaustyö, jota tehdään poliittisten päättäjien suuntaan. Kansainvälisten yhteyksien myötä saadaan uutta tietoa ja uusia keinoja taisteluun työntekijöiden oikeuksien puolesta.

Ay-aktiivien toimintaa hankaloitetaan

Yleisöstä kysyttiin, saavatko ne henkilöt toimia rauhassa, jotka agitoivat ihmisiä lakkoon tai ovat muuten mukana ay-toiminnassa. Medvedeva vastasi, että Venäjällä joudutaan osittain toimimaan salaa ja kokoontumaan muualla kuin työpaikoilla. Hän kertoi myös, että aktiivisia toimijoita lahjotaan parempien palkkojen avulla lopettamaan toimintansa. Heitä myös irtisanotaan tai toimintaa hankaloitetaan.

Medvedeva kertoi, että Venäjällä on alhainen palkkataso. Ongelimia aiheuttaa myös se, että monissa tehtaissa koneisto on vanhentunutta, jolloin se aiheuttaa paljon työtapaturmia. Nämä kaksi seikkaa ovat ay-liikkeen haaste.

Irtisanomistapauksissa esim. ay-liiton komiteoiden lakimiehet haastattelevat työstä irtisanottuja työntekijöitä. Ay-liikkeen toimintaa vaikeuttaa myös se, että yritysten muuttaessa nimeä myös ammattiyhdistyksen tulee muuttaa nimensä ollakseen lainvoimainen. Muutosta jarrutetaan Venäjällä mm. jättämällä allekirjoittamatta tarvittavia asiakirjoja ja hidastamalla rekisteröitymistä.

Venäjän perustuslaissa kielletään syrjiminen ihmisen kuuluessa johonkin järjestöön. Vaikka ihmisillä on oikeus puolustautua oikeuden kautta, oikeustoimet ovat kuitenkin harvinaisia. Lainsäädännössä on oikeudet myös ay-toiminnalle. Yrityksen kieltäessä ammattiyhdistystoiminnan se tapahtuu aina suullisesti, mikä vaikeuttaa todistamista oikeudessa.

Teksti Tanja Pelttari
Kuva Toivo Koivisto