Lakkautetaan Nato!

Belgialainen Vredesactie oli alun perin aseista ja kutsunnoista kieltäytyviä yhdistävä järjestö, joka aloitti toimintansa 1960-luvulla. Aluksi järjestön päätehtävä oli tukea aseistakieltäytyjiä, mutta myöhemmin sillä alkoi olla myös muuta toimintaa. Vredesactie esimerkiksi tuki ydinaseiden vastaista suoraa toimintaa 1980-luvulla, sekä myöhemmin osallistui vapaaehtoistyöhön pakolaisleireillä Jugoslavian sisällissodan aikana 1990-luvulla. Yleinen asevelvollisuus lakkautettiin Belgiassa 1990-luvun alussa, minkä jälkeen Vredesactie muuntautui kampanjajärjestöksi. Uudistuneen järjestön ensimmäisissä kampanjoissa keskityttiin asekauppaan. Vuonna 1997 huomio kiinnitettiin ydinaseisiin. Irakin sodan alettua vuonna 2003 sotilaallisen väliintulon vastainen kampanjointi sai lisäsysäyksen. Siviilien suorittamista ydinasetarkastuksista muodostuvan Bomspotting-kampanjan Nato Game Over -kansalaistottelemattomuustempaus yhdistää sekä ydinaseiden että sodan vastaisen suoran toiminnan. Naton päämajaan ja Kleine Brogelin sotilastukikohtaan tunkeutumisen lisäksi Vredesactie yhteistyökumppaneineen on vastuussa muun muassa skotlantilaisen Faslanen ydinasetukikohdan vuosittaisesta blokkauksesta.

”Vredesactie on pasifistinen järjestö, joka toimii väkivallattomin keinoin maailmassa, jossa konflikteja säädellään joko väkivallalla tai sen uhalla”, kertoo Hans Lammerant, yksi järjestön seitsemästä palkatusta työntekijästä. Työntekijöiden lisäksi Vredesactien järjestämään toimintaan osallistuvat pääasiassa vapaaehtoiset. ”Ideologiamme on kieltäytyä väkivaltaisista keinoista eli esimerkiksi armeijasta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että toimimme väkivallattoman suoran toiminnan ja kansalaistottelemattomuuden keinoin. Kampanjoissamme pyrimme saamaan ”mahdottomat” aiheet poliittiseen keskusteluun. Näitä aiheita ovat esimerkiksi ydinaseet ja Nato, joiden kumoamiseksi yritämme herättää keskustelua ja toimintaa. Väkivallaton toiminta on välineemme, jolla pyrimme paljastamaan näiden teemojen poliittiset motiivit.”

Vredesactie yhdistää suoran toiminnan tiedon keruuseen ja jakamiseen sekä lobbaamiseen. Vaikka järjestö ei Natoa ihan heti onnistuisikaan lakkauttamaan, on sotilasliiton toimintaa voimakkaasti ja jatkuvasti kyseenalaistettava. Naton kaltaisen sotaisan järjestön olemassaolo ja toimintatavat on syytä asettaa kriittiseen tarkasteluun. Nato Game Over -tempaukset ja sadat pidätykset kussakin tapahtumassa ovat kiinnostaneet valtamediaakin. Poliisiväkivallan ja satojen mielenosoittajien pidätysten saama huomio pyritään hyödyntämään, jotta tempauksen takaa löytyvät syyt saataisiin julkiseen keskusteluun.

Teksti Leona Kotilainen
Kuva Essi Rajamäki


www.vredesactie.be