Laajaa rauhankasvatusta

Rauhankasvatusintituutti sai uuden pääsihteerin syyskuun lopussa. Johanna Laaja, 29-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri, on aiemmin toiminut muun muassa Itäkeskuksen aikuislukiossa historian ja yhteiskuntaopin lehtorina sekä Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutin rauhankoulujen vetäjänä.

Mitkä ovat ensisijaiset tavoitteesi uudessa työssäsi?

Näen tärkeäksi vahvistaa rauhankasvatuksen asemaa kouluissa. Toivon instituutin voivan osoittaa opettajille, mitä rauhankasvatus 2000-luvulla tarkoittaa ja miten tarpeellista rauhan edellytyksien ymmärtäminen on. Jokainen oppilas tietää mikä on ilmastonmuutos ja miten sitä torjutaan – toivoisin rauhankasvatukselle samanlaista statusta kouluihin kuin mihin ympäristökasvatus on yltänyt.

Rahoituksesta riippuen meillä on toivottavasti alkamassa ensi vuoden alusta mittava Maailmankoulu-hanke, jossa Oulussa pilotoitua rauhankasvatuksen mallia laajennetaan muuallekin Suomeen. Tämä keräisi materiaaleja ja koulutusta ynnä muuta tiiviiseen, opettajia hyödyttävään pakettiin. Tästä hankkeesta olen todella innoissani! Lisäksi haluaisin lisätä Rauhankasvatusinstituutin suoraa kontaktia kouluihin, niin opettajiin kuin opiskelijoihinkin. Monia mielenkiintoisia ideoita vireillä…

Miten kiinnostuit rauhankasvatuksesta? Juontavatko juuret omaan lapsuuteesi?

Minulla oli jo pienenä ylikorostunut oikeudentunto. Tappelin alakoulussa poikien kanssa, kun he olivat kiusanneet luokan tyttöjä. Nyt vanhemmiten olen oppinut hieman rakentavampia menetelmiä taistella sortoa ja vääryyttä vastaan. Opiskelin ennen historian opettajan opintojani kansainvälistä politiikkaa ja soveltavaa teatteria. Tämä yhdistelmäni ohjasi minut Rauhankoulun draamalliseen rauhankasvatustoimintaan ja olin hetkessä myyty.

Onnistuitko soveltamaan rauhankasvatusta työssäsi Itäkeskuksen aikuislehtorina (tarvitsevathan aikuisetkin rauhankasvatusta…)?

On ollut erittäin hyödyllistä pääsihteerin työn kannalta nähdä opettajan arkea. Nyt voi ainakin kuvitella ymmärtävänsä niitä realiteetteja, joiden alaisina opettajat tärkeää työtänsä tekevät. Olin opettajana hyvin innokas nostamaan rauhankasvatuksen teemoja esiin, mutta tiedolliset paineet ovat suuret, tahti nopea ja helposti tulee mentyä liikaa kirjojen ehdoilla. Paljon pohdin sotien opettamisen problematiikkaa. Sotahistoriaa opettaessani tunsin itseni välillä pikemmin sodan- kuin rauhanlietsojaksi. Opiskelijat innostuvat sodankäynnin teknisestä puolesta, vaikka rauhan kannalta haluaisi nostaa suurempia linjoja ja toisaalta yksilön näkökulmaa. Halusinkin järjestää tähän aiheeseen liittyvän rauhankasvatusfoorumin, joka pidetään keskiviikkona 18.11. Helsingissä otsikolla ”Miten puhua koululaisille vaikeista asioista kuten sodista ja konflikteista”. Lisätietoa tästä osoitteessa www.rauhankasvatus.fi.

Miten rauhankasvatusta saataisiin paremmin läpi kouluissa? Nythän sitä pitäisi periaatteessa opettaa lähes joka aineeseen upotettuna, mutta ilmeisesti vähän huonolla menestyksellä.

Rauhan- ja globaalikasvatus yleensäkin toteutuvat tosiaan opetussuunnitelmissa eri aineet läpileikkaavina aihekokonaisuuksina. Tällainen ainerajat ylittävä, laajoihin teemoihin keskittyvä opetus olisikin ideaalia. Nykyisessä koulujärjestelmässä vaan tuntuu, ettei tavoite useinkaan toteudu. Opettajilla on paljon työtä omankin aineensa sisältöjen kattamisessa, eikä ylimääräistä energiaa välttämättä jää ainerajat ylittävien, suurempien kokonaisuuksien suunnitteluun. Aihekokonaisuudet näyttäytyvät helposti toissijaisina. Toisaalta esimerkiksi nytkin opetussuunnitelmissa olevan ”konfliktien väkivallattoman ratkaisemisen” pitäisi näyttäytyä opettajalle aivan yhtä tärkeänä oppisisältönä kuin integraalilaskut ja pilkkusäännöt. Toivottavasti jatkossa opettajat osaavat entistä enemmän turvautua myös kansalaisjärjestöjen materiaaleihin ja kouluvierailijoihin, koska paljon erinomaista apua on tarjolla!

Opetushallituksen asettama työryhmä pohtii ja laatii uusia perusopetuksen opetussuunnitelmia ensi vuoden huhtikuuhun saakka – nyt on aika osoittaa heille rauhankasvatuksen tärkeys, jotta vuonna 2014 voimaan tulevissa opseissa näkyisivät rauhankasvatuksen tärkeät teemat!

Anu Harju

www.rauhankasvatus.fi