Työpaikkojen rauhantoimikunta: Kiitti vaan, Norjan Nobel-komitea!

Norjan Nobel-komitea yllätti jälleen. Nobelin rauhanpalkinto annetaan tänä vuonna Euroopan unionille. Päätös oli melkoinen yllätys sekä EU:n kannattajille että vastustajille. Norjalaiset, joista 83 prosenttia vastustaa EU-jäsenyyttä, pitivät päätöstä absurdina. Viisihenkinen Nobel-komitea oli kuitenkin yksimielinen siitä, että 60 vuotta rauhaa, sovintoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustanut EU on palkinnon ansainnut.

Päätös edustaa tietysti Nobel-komitean jäsenten näkemyksiä rauhasta ja sen tekijöistä. Siihen on tyytyminen. Valinta antaa kuitenkin aihetta kysymyksiin. Olisivatko Saksa ja Ranska ryhtyneet sotimaan, jos yhteistä unionia ei olisi ollut? Tuskinpa. Kylmän sodan ja jaetun Saksan aikana sotatoimiin ei olisi löytynyt halukkaita kummassakaan maassa. Vastapuolet olivat Nato ja Varsovan liitto, eivät kansallisvaltiot. Rauhanprojektista puhuminen sopii juhlapuheisiin, joissa EU:n poliittisten ja talouspoliittisten päämäärien julki lausuminen ei kuulosta yhtä kauniilta.

Demokratia ja sen edistäminen on toinen komitean löytämä peruste rauhanpalkinnolle. EU-kriitikot ovat kiinnittäneet koko EU:ssa olon ajan huomiota demokratiavajeeseen, joka unionissa valitsee. Unioni on lisäksi monin eri tavoin kaventanut tavallisten ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia päättää itse omista asioistaan. Se on keskittänyt valtaa entistä enemmän byrokraateille. Meidänkin maamme lainsäädännöstä valtaosa on nykyisin lähtöisin muualta kuin demokraattisilta elimiltä.

Maastrichtin sopimukseen sisältyvä talousunioni ja siihen liittyvä yhteinen valuutta ei ole lisännyt demokratiaa siihen osallistuneissa maissa. Päinvastoin, parhaillaankin Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa kansalaiset joutuvat kaduilla puolustamaan omia oikeuksiaan, joita EU:n pakotepolitiikka uhkaa.

Työpaikkojen rauhantoimikunnan näkemys rauhasta poikkeaa Norjan rauhankomitean käsityksistä. Me nojaudumme toiminnassamme laajaan rauhankäsitykseen, jonka tärkeänä osana on sosiaalisen ja poliittisen tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden toteutuminen.

Tämänvuotisesta rauhanpalkinnosta on virinnyt vilkas keskustelu etenkin Iso-Britanniassa ja Norjassa; Suomessakin verkkokeskustelu on käynnistynyt. Jos Norjan Nobel-komitean tarkoituksena on ollut kirvoittaa kansalaisten keskuudessa keskustelua rauhasta ja demokratiasta, valinta on ollut erinomainen. EU-eliitin hymistelyllä ei nykyisistä ongelmista selvitä.

Rauha ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä asioita eivätkä vähiten näin kuntavaalien alla!

Jussi Lilja
Kirjoittaja on Työpaikkojen rauhantoimikunnan sihteeri.