Israelin ja Palestiinan konfliktissa ratkaiseva vuosi?

Israelilainen poliittinen aktiivi, luennoitsija, kirjailija ja entinen Nobelin rauhanpalkintoehdokas Jeff Halper kävi ensi kertaa Suomessa maaliskuun puolessa välissä. ICAHD:n (Israeli Committee Against House Demolitions) perustaja Halper saapui järjestönsä Suomen jaoston ICAHD Finlandin vieraaksi. Kaksipäiväisellä vierailullaan Halper antoi lukuisia haastatteluja ja piti esitelmän Israelin ja Palestiinan konfliktista sekä Helsingin että Tampereen yliopistolla.

Halperin järjestön nimi viittaa Israelin harjoittamaan palestiinalaisperheiden talojen tuhoamispolitiikkaan. Israel on tuhonnut vuodesta 1967 lähtien noin 25 000 palestiinalaisten omistamaa taloa. ICAHD Finlandin kampanjoinnin yhteydessä on käynyt ilmi, että Suomessa suuri yleisö ei tiedä tästä Israelin harjoittamasta tuhoamisstategiasta.

»Vuosi 2011 on merkittävä, mahdollisesti jopa käänteentekevä, Israelin ja Palestiinan konfliktissa», Jeff Halper kertoi. Syyskuussa YK:n yleiskokous äänestää Palestiinan valtion tunnustamisesta itsenäiseksi valtioksi. »Äänestyksellä tulee lopputuloksesta riippumatta olemaan kauaskantoisia vaikutuksia Israelin ja palestiinalaisten keskinäiseen dynamiikkaan.»

Halperin mukaan itsenäisen Palestiinan tunnustaminen vuoden 1967 rajoille eli YK:n myönteinen päätös muuttaisi tilannetta ratkaisevasti. YK:n hyväksynnän jälkeen Israelin ylläpitämä sotilaallinen miehitys ei kohdistuisi vain »palestiinalaisalueisiin» (eng. Occupied Palestinian Territory, suomeksi Miehitetyt palestiinalaisalueet) vaan itsenäiseen YK:n jäsenvaltioon. YK perustettiin toisen maailmasodan jälkeen ensisijaisesti estämään valtioiden rajojen muuttaminen sodankäynnillä. Israelin vuonna 1948 tekemät valloitukset ovat tästä ainoa poikkeus. YK:n tunnustaman itsenäisen valtion miehittäminen vyöryttäisi lisää negatiivista huomiota Israelille.

Mikäli YK ei hyväksy itsenäistä Palestiinan valtiota, tai mikäli Yhdysvallat päättää torpedoida itsenäistymisprosessin, tarkoittaa tämä lähes väistämättä Palestiinalaishallinnon luhistumista. Palestiinalaishallinnon kaatumisella olisi huomattava demokratisoiva vaikutus Länsirannalla.

Jeff Halper kertoi myös ICAHD:n jokavuotisista, kesäisin järjestettävistä jälleenrakennusleireistä. Leireillä palestiinalaiset, kansainväliset aktiivit ja israelilaiset kokoontuvat Anataan Itä-Jerusalemissa ja jälleenrakentavat omakustanteisesti Israelin viranomaisten tuhoamia taloja. Allekirjoittanut on osallistunut leireille vuosina 2008 ja 2009. Tänä vuonna ainakin viisi suomalaista lähtee ICAHD Finlandin kautta jälleenrakennusleirille. Halper kehotti leirille halajavia ottamaan yhteyttä ICAHD Finlandiin.

Bruno Jäntti

ICAHD Finlandin puheenjohtaja