Harjoittelemalla sotaa ei edistetä rauhaa

Lapin Rauhanpuolustajat pitivät vuosikokouksensa 20.3. ja valitsivat uuden toimikunnan. Puheenjohtajaksi nimitettiin Kaarina Pistokoski-Tikkala, ja toiminnassa päätettiin edelleen pyrkiä edistämään rauhaa niin yhteiskunnassa kuin kansainvälisestikin. Rauhaan sisältyy oikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestelmän lisäksi fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus niin lähiympäristössä kuin kauempana.

Vuosikokous teki myös julkisen kannanoton seuraavasti:

Me Lapin Rauhanpuolustajat olemme huolestuneina seuranneet maailman ja Suomen yhä kiihtyvää militarisointia, josta arktisella alueella tapahtuvat yhteispohjoismaiset sotalentoharjoitukset sekä vuosittain toistuvat Cold Response – ja Nordic Air Meet -sotaharjoitukset Naton kanssa ovat esimerkkejä. Emme usko, että harjoittelemalla sotaa voi pitää ”vihollisia” loitolla.

Kokemuksemme jo yli kuudenkymmenen vuoden ajalta on osoittanut, että rauhaa rakennetaan yhteistyöllä, avoimuudella ja keskinäisellä luottamuksella. Siksi meistä on tärkeää, että maamme ulkopolitiikassa pidetään diplomatiaa ja kaikkia osapuolia kunnioittavaa rauhanomaista politiikkaa etusijalla. Viholliskuvien luomiseen meillä ei ole halua eikä varaa.

Maassamme olisi myös kunnioitettava yhteisön jokaisen jäsenen oikeutta hyvään elämään. Tähän kuuluu tuloerojen kaventaminen, oikeus koulutukseen, työhön ja toimentuloon, riittävään sosiaaliturvaan, laadukkaaseen ja ilmaiseen terveydenhoitoon sekä huolenpito ympäristöstä ja luonnon uusiutumisesta tuotantoprosessissa.

Tieto ja taito hyvän elämän luomiseen on saatavilla, mutta sen toteuttaminen vaatii voimavaroja. Sen sijaan, että yhteisiä verorahojamme käytetään rikkaiden tukemiseen ja militarisointiin, pidämme tärkeänä, että rakennamme tasa-arvoisen yhteiskunnan vuorovaikutuksessa ihmisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.