Aselaki uusiksi & aseet auroiksi!

Kauhajoella 23.9.2008 tapahtuneita koulusurmia tutkimaan asetettu tutkintalautakunta antoi helmikuussa 2010 yhdeksän suositusta. Niistä kaksi liittyi aseiden saatavuuteen. Loput seitsemän koskivat mielenterveystyötä, oppilaitosten turvallisuussuunnittelua, moniviranomaistilanteen johtamista ja psykososiaalisen tuen koordinointia.

Tutkintalautakunnan puheenjohtajana toiminut Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri puolusti Iltalehdessä 7.3.2010 aseiden saatavuutta koskevia suosituksia. Julkinen keskustelu oli hänen mielestään jumittunut käsiaseiden kieltämistä ja poiskeräämistä käsittelevään kohtaan. Sauri totesi lehdessä, ettei viime vuosina puoliautomaattisella käsiaseella tehtyjä joukkosurmia olisi voitu tehdä esimerkiksi teräaseella.

Asejärjestöt aktiivisina

10. syyskuuta 2009 eduskunta kävi ensimmäisen lähetekeskustelunsa ampuma-aselain muuttamisesta. Lakimuutoksella rajoitetaan käsiaseiden (pistoolien, pienoispistoolien, revolvereiden ja pienoisrevolvereiden) saatavuutta. Puheenvuoroissa tuettiin tuolloin aselupien tiukentamista.

Lakimuutosta on sen jälkeen käsitelty ja asiantuntijoita kuultu neljässä valiokunnassa. Lainsäädäntösihteeri Jyri Kuusela kertoi, että puolustusvaliokunta on jättänyt lausuntoluonnoksen hallintovaliokunnalle, joka tekee varsinaisen mietinnön. Kuusela totesi, että asejärjestöt ja aseiden kanssa tekemisissä olevat tahot ovat olleet erittäin aktiivisia, ja puolustusvaliokunta pitää luonnoksen ongelmakohtina samoja asioita kuin aseharrastajat.

Eduskunnan nettisivuilta näkyy, että valiokunnat ovat kuulleet muun muassa Asehistorian Liiton, Asealan elinkeinoharjoittajien, Aseteknon, Suomen Reserviupseeriliiton, Pääesikunnan, Suomen Lääkäriliiton, Suomen Ampumaurheiluliiton, Metsähallituksen, Kansallisen kivääriyhdistys NRA:n, Metsästäjäin Keskusjärjestön ja Suomussalmen Urheiluampujien edustajia.

Tiistaina 13. huhtikuuta hallintovaliokunta kuuli Rauhanliiton toiminnanjohtajaa Laura Lodeniusta.

”Kannatan suurin piirtein Rauhanliiton näkemyksiä aselaissa”, hallintovaliokunnan jäsen Unto

Valpas kertoi sähköpostitse Rauhan Puolesta -lehdelle. ”Käsiaseiden kohdalla tarvitaan mielestäni nykyistä tiukempi laki.”

Valpas arvioi, että eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitys muuttuu lievempään suuntaan. Hänen mukaansa uusi laki valmistunee ennen kesää.

Tutkintalautakunnan aseiden saatavuutta koskevat suositukset:

Suositus 1.

Sisäasiainministeriön tulisi huolehtia siitä, että kaikki sellaiset käsiaseet, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, kerätään pois esimerkiksi maksua vastaan, ja että uusia hankkimislupia näille aseille ei myönnetä. Luvattomien aseiden poisluovutusmahdollisuuden houkuttelevuutta tulisi lisätä.

Suositus 2.

Sisäasiainministeriön tulisi huolehtia siitä, että ampuma-aseiden hallussapidon ikäraja nostetaan 20 ikävuoteen, luvista tehdään määräaikaisia ja luvan saanti edellyttää vähintään kahden vuoden pituista ampumaharrastusta.

Anu Harju