Työpaikkojen rauhantoimikunta: Ammattiliittojen tulisi olla vaikuttajia yhteiskunnassa

Palasin äskettäin opintomatkalta Barcelonasta, missä minulla oli mahdollisuus tutustua Espanjan, etenkin Katalonian itsehallintoalueen, koulutus-, maahanmuuttaja- ja ammattiliittotyöhön. Tapaamisissa kahdessa ammattiliittojen keskusjärjestössä UGT:ssa (Unión general de trabajadores) ja CCOO:ssa (Comissiones Obreras) oli esillä erityisesti Espanjan tämänhetkinen tilanne oikeiston voitettua vaalit selvin numeroin. Espanjassa ollaan nyt suunnittelemassa toimenpiteitä, joilla heikennetään niin julkisia palveluita kuin ammattiliittojen toimintamahdollisuuksia. Tämä tehdään vetoamalla Euroopan taloudelliseen tilanteeseen, mutta keskusjärjestöillä oli yhtenäiset mielipiteet siitä, kuinka kyse on todellisen talouskriisin sijaan vallankäytöstä halutun politiikan toteuttamisessa. Mutta vaalivoitto ei ollut yllätys, sillä vasemmisto ei tarjonnut vaihtoehtoista politiikkaa.

Tilanne, jossa maan työttömyys on yli 20 prosenttia, järjestäytymisaste noin 10 prosenttia ja valta oikeistopuolueella, on vaikea ammattiliitoille. Liitoilla ei ole matalan järjestäytymisasteen vuoksi juuri painoarvoa keskusteluissa maan tulevaisuuden suunnasta. Tilanteen ratkaisemisen osalta keskusjärjestöillä oli eroavat vaihtoehdot. Etenkin CCOO on kääntänyt katseensa Euroopan unioniin ja odottaa sieltä tulevan työelämän ohjeistusta ja määrittelyä. He toivovat, että koko unionin alueelle tulee säädös minimipalkasta. Espanjan minimipalkka ammattityöntekijällä on tällä hetkellä 750 euroa. Itse kavahdin ajatusta, sillä en usko EU:n hakevan yhteiseksi minimipalkkarajaksi pohjoisen alueen palkkatasoa, vaan nimenomaan eteläisen Euroopan tasoa, ja silloin se lisää entisestään työvoiman ahdinkoa ja tuo entistä enemmän valtaa yritysmaailmalle. UGT:n edustaja puolestaan korosti järjestäytymisen ja koulu-tuksen merkitystä ammattiliiton toiminnan turvaamisessa sekä kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Eurooppa-tasolla ammattiliittojen kattojärjestöjen on tehtävä selkeää ja vahvaa politiikkaa vaikuttaakseen tulevaisuuden suuntaan.

Vierailukohteista osuuskunta Trèvol teki suuren vaikutuksen. He tarjoavat reilua työtä lähettipalvelun ja siivouksen alalla sekä lähiruuan ja reilun kaupan välityspalvelua. Osuuskunta on alun perin perustettu ammattiliittojen tuella, ja se tekee edelleen tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Meillä on vielä paljon matkaa siihen, että kaikki ammattiliitot tekisivät päätöksen eettisistä osakesalkuista sekä reilun kaupan tuotteiden käyttämisestä, saati noudattaisivat tehtyä päätöstä. Suomessa keskustelua tulisi käydä siitä, minkälaista yhteiskuntaa ammattiliitot osaltaan haluavat olla rakentamassa.

Tapaamisissa toistui kehotus varmistaa korkea järjestäytymisaste ja sitä kautta painoarvo, pitää kiinni saavutetuista eduista sekä kansalaisten julkisista palveluista. Ammattiliitot eivät ole vain työntekijöiden etujen puolustajia vaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia.

Työpaikkojen rauhantoimikunta ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lähestyvillä ay-väen rauhanpäivillä Tampereella 14.–15.1.2012. Tarkempi ohjelma viereisellä sivulla. Ohjelman lisäksi käytäväkeskustelut eri puolilta Suomea saapuvien ay- ja rauhanaktiivien kanssa tuovat oman erityispiirteensä viikonloppuun. Tampereella nähdään!

Tanja Pelttari
Kirjoittaja on Työpaikkojen rauhantoimikunnan puheenjohtaja.